x

Vyúčtování služeb - oznámení o dokončení vyúčtování a reklamačním období
Ke dni 26.4.2020 jsme dokončili a elektronicky rozeslali 98 % vyúčtování služeb, nedokončená prozatím zůstala pouze vyúčtování, u kterých jsou vedena reklamační řízení s dodavateli služeb. K pátku 24.4.2020 byly také vytištěny všechny písemné faktury a předány jednotlivým statutárním zástupcům klientů k další distribuci mezi uživatele prostor.

Období pro podání námitek k vyúčtování služeb soustřeďujeme do reklamačního intervalu 01.05.2020 - 31.05.2020. 

Své dotazy, námitky a požadavky na úpravu záloh v tomto období prosíme vznášejte zejména v elektronické (e-mailem, prostřednictvím domů online, přes naše www stránky apod.) nebo písemné podobě.

Vyřízení většiny dotazů vyžaduje vždy kontrolu podkladů vyúčtování od dodavatelů služeb, což vede ke zbytečnému čekání v našich prostorách a následnému soustředění osob na jednom místě.