x

PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVY UZAVŘENO
V souvislosti s aktuálně platnými nařízeními vlády ČR o omezení poskytování služeb a pohybu osob je naše provozovna od 27.12.2020 uzavřena pro osobní návštěvy.

Prosíme všechny klienty, aby pro vyřízení svých záležitostí použili prostředků elektronické komunikace (telefon, e-mail apod.), nebo využili možností integrovaných v systému domy-online (www.domy-online.cz).

Písemnosti nám můžete ponechat v naší listovní schránce (vedle vstupu do domu, nad vstupem do naší provozovny).