x

OD 10. KVĚTNA 2021 MÁME OTEVŘENO - PROSÍME VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3. května 2021, bod 12, budou naše kanceláře od 10. května 2021 otevřeny pro veřejnost, a to za podmínek přítomnosti maximálně 3 osob klientů v provozovně současně, a vždy samostatně každá z těchto osob v jedné kanceláři, tj. za dodržení nařízených podmínek rozestupů osob a plochy pro jednu osobu dle písmene a) a b) tohoto bodu. V souladu s písmenem c) tohoto bodu mohou být přítomny v čekárně maximálně dvě osoby s nařízeným rozestupem 2 m.

Za účelem zajištění vhodných a důstojných podmínek pro jednání našich klientů a ve snaze omezit Vaše zbytečné čekání jsme již od 1.5.2021 uvedli do plného provozu OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM.

Rezervaci termínu své schůzky s našimi zaměstnanci můžete provést jak prostřednictvím webových stránek, tak i telefonicky nebo e-mailem.

O objednávkovém systému byli všichni klienti informováni prostřednictvím domovních vývěsek, na fakturách vyúčtování služeb, a tato informace je uvedena i na všech aktuálně vydávaných dokumentech.