x

EET, aneb je lépe provozovat kasino, než vést pokladnu družstva….
Dne 24.9.2019 prezident republiky podepsal novelu zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Schválenou změnou platného předpisu se zařadila bytová družstva mezi širokou skupinu podnikatelů, na něž je třeba přísnost.

Zákon o EET (112/2016 Sb.) se i po novelizaci vztahuje na všechny subjekty, jež jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, což samozřejmě bytová družstva jsou (§ 17, ods. (1), písm. a) zák. o dani z příjmů), přestože příjem z družstevního nájmu je od daně osvobozen (§ 19, ods. (1), písm. c) zák. o dani z příjmů).

Činnosti, které bytové družstvo příležitostně vykonává (výběr administrativních poplatků apod.), jsou obecně zařazeny pod klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE) 68.20 - Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí, jejichž osvobození od EET skončí s nabytím účinnosti změny zákona dle podepsané novely tj. od 1.4. nebo 1.5.2020.

Na bytové družstvo se bohužel nevztahuje žádná z možných výjimek tržeb vyloučených z evidence dle § 12 zákona. Snad proto, že nově výjimku získává tržba z hazardní hry, a na schválení jiných neměl nikdo zájem.

S jistou mírou rizika je přijatelné uplatnit ustanovení zákona (§ 4 a § 6), které umožnuje nepovažovat za evidovanou tržbu příjem, který je z hlediska obvykle příjímaných tržeb ojedinělý (poplatek za nový klíč nebo čip apod.). Ojedinělou tržbou však už není hotovostní výběr nedoplatku vyúčtování služeb nebo platba nájmu do pokladny.

Ti z Vás, kdož nemají žádnou kancelář svého družstva, a občas vybírají peníze do jeho pokladny  doma, jistě uvítají praktickou možnost si na dveře svého bytu vyvěsit informační oznámení o povinnosti vystavit kupujícímu účtenku (ovšem, “pokud to nevylučuje povaha věci”, říká zákon…).

Pokud opětovně nezasáhne Ústavní soud ČR, nezbývá, než doporučit malým bytovým družstvům, aby svou pokladnu používala pouze pro výdaje, a své členy, chtějí-li něco uhradit, donutila platit bankovním převodem nebo vkladem na účet družstva v bance.

Novou variantou je pak tzv. nepřímé zastoupení (§ 8 a § 9), které umožňuje vybírání hotovostních plateb prostřednictvím jiného poplatníka (například správce nemovitosti) a jeho pokladny. To ale bohužel znamená vlastně totéž, jako člena družstva poslat do banky.